Projektas „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“

 

 

Pagrindinis puslapis

Studentų moksliniai tyrimai

I ir II studijų pakopos studentų moksliniai tyrimai laisvu nuo studijų metu (pavasario arba rudens semestrų metu) 
Apie veiklą

   

  Studentų moksliniai tyrimai laisvu nuo studijų metu – paramos rūšis, teikianti galimybę I ir II studijų pakopos studentams vykdyti mokslinius tyrimus mokslo ir studijų institucijoje laisvu nuo akademinių užsiėmimų metu.


  Bendra mokslinio darbo trukmė yra 3 mėnesiai. Nuo mokslinės praktikos ši paramos rūšis skiriasi tuo, jog vykdoma studijų semestrų (pavasario arba rudens) metu ir yra gilinamojo, o ne pažintinio pobūdžio veikla. Moksliniais tyrimais suteikti studentui kasdienius tiriamojo darbo įgūdžius, įtraukti studentą į mokslinių tyrimų, vykdomų jo aukštojoje mokykloje tematiką, į institucijoje vykdomus tyrimus pagal valstybės bei tarptautines mokslo programas, gilinti dalykines žinias bei praktinius (laboratorinius) įgūdžius.


  Paraiškų konkurse gali dalyvauti visų Lietuvos aukštųjų mokyklų bei mokslo institutų tyrėjai su savo pasirinktais studentais, pateikę paraišką dalyvauti projekte.


  Rudens semestro studentų moksliniuose turimuose laisvu nuo studijų metu gali dalyvauti visi I ir II studijų pakopų studentai.
  Pavasario semestro studentų moksliniuose turimuose laisvu nuo studijų metu negali dalyvauti baigiamųjų kursų studentai.


  Studentui praktikos metu 3 mėnesių trukmės moksliniam darbui skiriama 1560 litų stipendija.


  Institucijai skiriama: fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srities tyrimams iki 1 875 litų, humanitarinių, socialinių mokslų ir menų srities tyrimams iki 750 litų subsidija tyrimų vietos sukūrimo ir mokslinių tyrimų infrastruktūros parengimo išlaidoms padengti.

Informacija teikiama tel. (8 5) 212 4933; el. paštu info@lmt.lt

Projektas finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo VP1-3.1-ŠMM-01-V priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“.