Projektas „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“

 

 

Pagrindinis puslapis

Studentų mokslinė praktika

I ir II studijų pakopos studentų moksliniai tyrimai vasaros metu
Apie veiklą

   


  Studentų mokslinė praktika vasaros atostogų mėnesiais – paramos rūšis, skirta I ir II studijų pakopos studentams (1–3 kursų bakalauro ir 1 kurso magistro studijų studentams) atlikti mokslinius tyrimus vadovaujant aukštos kvalifikacijos tyrėjams pagal individualią tyrimų programą.


  Moksline praktika siekiama skatinti studentus susipažinti su moksliniais tyrimais Lietuvos mokslo ir studijų institucijose. Supažindinti studentus su moksliniais darbais bei projektais, atliekamais praktikos vietą siūlančioje institucijoje, taip pat su naujausiais mokslinių tyrimų instrumentais, įrengimais, duomenų bazėmis bei kitais mokslinių tyrimų infrastruktūros resursais.


  Vasaros praktikos laikotarpiu 2 mėnesių trukmės moksliniam darbui studentui skiriama 2080 Lt stipendija, o institucijai – iki 2500 Lt parama praktikos vietai sukurti ir mokslinių tyrimų infrastruktūrai parengti bei išlaidoms už praktikos vadovo paslaugas padengti.


  Paramos mokslinėms praktikoms konkursas vyksta 2 etapais:

 • Rengiamas paraiškų konkursas mokslinėms praktikos vietoms atrinkti ir finansuoti. Praktikos vietas siūlo tyrėjai, norintys vasarą dirbti su studentais ir vadovauti jų praktikai. Paraiškos pildomos atskirai humanitarinių ir socialinių (HSM) ir fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio (FBTŽ) mokslo sričių praktikos vietoms. Praktikos vietų konkursas vyksta atskirai: HSM ir FBTŽ mokslų sričių patyrusių ir jaunųjų tyrėjų grupėse, taip pat – praktikos vietų užsienio aukštųjų mokyklų studentams grupėje
 • Rengiamas paraiškų konkursas studentams atlikti praktiką atrinktose mokslinės praktikos vietose.


  Užsienio aukštųjų mokyklų studentai – tai kitose ES šalyse studijuojantys studentai, kurie pageidauja vasaros metu vykdyti mokslinius tyrimus Lietuvos aukštosiose mokyklose, valstybės mokslo institutuose ir verslo įmonėse. Taip pat lietuviai, studijuojantys už ES ribų.

  Jaunieji tyrėjai – tai ne vyresni kaip 40 metų: doktorantai ar asmenys, turintys mokslų daktaro laipsnį, kuriems nuo daktaro laipsnio suteikimo yra praėję ne daugiau kaip 5 metai.

Informacija teikiama tel. (8 5) 212 4933; el. paštu info@lmt.lt

Projektas finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo VP1-3.1-ŠMM-01-V priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“.