Projektas „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“

 

 

Pagrindinis puslapis

Doktorantų stažuotės

III studijų pakopos studentų stažuotės į užsienio mokslo centrus
Konferencijų medžiaga
Informacija teikiama tel. (8 5) 212 4933; el. paštu info@lmt.lt

Projektas finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo VP1-3.1-ŠMM-01-V priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“.