Projektas „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“

 

 

Pagrindinis puslapis

Studentų moksliniai tyrimai

I ir II studijų pakopos studentų moksliniai tyrimai laisvu nuo studijų metu (pavasario arba rudens semestrų metu) 
Aktuali informacija

ARCHYVAS

   2015-04-16 Informuojame, kad antrasis projekto etapas baigiasi 2015 m. vasarą, tad vasaros praktikos ir rudens tyrimų šiais metais nebus.

  Projekto veiklas planuojama tęsti 2015–2016 m., sekite informaciją portale www.lmt.lt.

   2015-02-27 2015 metų pavasario semestro studentų mokslinių tyrimų finansuotinų vietų sąrašas skelbiamas konkursų rezultatų skirsnyje

   2015-02-27 Informuojame, kad šį šeštadienį, vasario 28 d., laikinai neveiks portalas http://studentai.lmt.lt. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus

   2015-02-05 Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas studentų moksliniams tyrimams laisvu nuo studijų metu 2015 metų pavasario semestre finansuoti pagal projektą „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“.

  Galimi pareiškėjai
  Prašymą dalyvauti konkurse teikia pretendentai į mokslinių tyrimų vadovus kartu su institucija ir pasirinktu studentu. Dalyvauti konkurse gali Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tyrėjai ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų nuolatinės studijų formos 1–3 bakalauratūros kursų ir 1 magistrantūros kurso studentai, kurių 2014 m. rudens semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis yra lygus arba didesnis nei 8,0.

  Paraiškų teikimas
  Paraiškos teikiamos tik elektroniškai adresu http://studentai.lmt.lt. Paraiškos priimamos iki 2015 m. vasario 17 d. 15 val.

  Pagrindinės nuostatos
  Pretendentas į vadovus gali teikti ne daugiau kaip dvi paraiškas mokslinių tyrimų vietoms. Studentas gali dalyvauti konkurse tik su vienu vadovu.

  Studentų moksliniai tyrimai turi trukti 3 mėnesius. Institucijai bus skiriama: fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srities tyrimams iki 543,03 eurų, humanitarinių, socialinių mokslų ir menų srities tyrimams iki 217,21 eurų subsidija tyrimų vietos sukūrimo ir mokslinių tyrimų infrastruktūros parengimo išlaidoms padengti.

  Studentui tyrimų metu 3 mėnesių trukmės moksliniam darbui bus skiriama 451,80 eurų stipendija.

  Prieš pildant paraišką rekomenduojame susipažinti su Reikalavimais studentų moksliniams tyrimams laisvu nuo studijų metu ir Patarimais paraiškos formai pildyti.

  Konkurso dokumentai skelbiami projekto tinklalapyje http://studentai.lmt.lt/.

  Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 614 04406; el. paštu: smpraktika@lmt.lt.

   2015-02-05 Džiaugiamės galėdami pranešti, kad
  studentų moksliniai tyrimai
  2015 m. pavasario semestrą vyks!

  Kviečiame vadovus teikti paraiškas
  Iki 2015 m. vasario 17 d. 15 val.

   2014-09-15 2014 metų rudens semestro studentų mokslinių tyrimų finansuotinų vietų sąrašas skelbiamas konkursų rezultatų skirsnyje

   2014-06-13 Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas studentų moksliniams tyrimams laisvu nuo studijų metu 2014 metų rudens semestre finansuoti pagal projektą „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“.

  Prašymą dalyvauti konkurse teikia pretendentai į mokslinių tyrimų vadovus kartu su institucija ir pasirinktu studentu. Dalyvauti konkurse gali Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tyrėjai ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų nuolatinės studijų formos 1–4 bakalauratūros kursų ir 1–2 magistrantūros kurso studentai, kurių 2014 m. pavasario semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis yra lygus arba didesnis nei 8,0.

  Paraiškos teikiamos tik elektroniškai adresu http://studentai.lmt.lt. Paraiškos priimamos iki 2014 m. rugsėjo 5 d. 12 val.

  Pretendentas į vadovus gali teikti ne daugiau kaip dvi paraiškas mokslinių tyrimų vietoms.

  Studentas gali dalyvauti konkurse tik su vienu vadovu.

  Studentų moksliniai tyrimai turi trukti 3 mėnesius.

  Institucijai bus skiriama: fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srities tyrimams iki 1 875 litų, humanitarinių, socialinių mokslų ir menų srities tyrimams iki 750 litų subsidija tyrimų vietos sukūrimo ir mokslinių tyrimų infrastruktūros parengimo išlaidoms padengti.

  Studentui tyrimų metu 3 mėnesių trukmės moksliniam darbui bus skiriama 1 560 litų stipendija.

  Prieš pildant paraišką rekomenduojame susipažinti su Reikalavimais studentų moksliniams tyrimams laisvu nuo studijų metu ir Patarimais paraiškos formai pildyti. Šiuos dokumentus rasite skirsnyje „Dokumentai“.

   2014-06-13 Kviečiame vadovus teikti paraiškas
  2014 m. rudens semestro tyrimams.
  Iki 2014 m. rugsėjo 5 d. 12 val.

   2014-05-20 Portale jau paskelbta 2014 m. pavasario studentų mokslinių tyrimų laisvu nuo studijų metu ataskaitos forma.

  Ją prašome išsiųsti iki birželio 7 d.

   2014-02-18 2014 metų pavasario semestro studentų mokslinių tyrimų finansuotinų vietų sąrašas skelbiamas konkursų rezultatų skirsnyje

   2013-12-20 Kviečiame vadovus teikti paraiškas
  2014 m. pavasario semestro tyrimams.
  Iki 2014 m. vasario 3 d.

   2013-12-20 Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas studentų moksliniams tyrimams laisvu nuo studijų metu 2014 metų pavasario semestre finansuoti.

  Prašymą dalyvauti konkurse teikia pretendentai į mokslinių tyrimų vadovus kartu su institucija ir pasirinktu studentu. Dalyvauti konkurse gali Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tyrėjai ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų nuolatinės studijų formos 1–3 bakalauratūros kursų ir 1 magistrantūros kurso studentai, kurių 2013 m. rudens semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis yra lygus arba didesnis nei 8,0.

  Paraiškos teikiamos tik elektroniškai adresu http://studentai.lmt.lt. Paraiškos priimamos iki 2014 m. vasario 3 d. (įskaitytinai).

  Pretendentas į vadovus gali teikti ne daugiau kaip dvi paraiškas mokslinių tyrimų vietoms. Studentas gali dalyvauti konkurse tik su vienu vadovu.

  Studentų moksliniai tyrimai turi trukti 3 mėnesius. Institucijai bus skiriama: fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srities tyrimams iki 1 875 litų, humanitarinių, socialinių mokslų ir menų srities tyrimams iki 750 litų subsidija tyrimų vietos sukūrimo ir mokslinių tyrimų infrastruktūros parengimo išlaidoms padengti.

  Studentui tyrimų metu 3 mėnesių trukmės moksliniam darbui bus skiriama 1 560 litų stipendija.

  Prieš pildant paraišką rekomenduojame susipažinti su Reikalavimais studentų moksliniams tyrimams laisvu nuo studijų metu ir Patarimais paraiškos formai pildyti.

   2013-10-24 2013 metų rudens semestro studentų mokslinių tyrimų finansuotinų vietų sąrašas skelbiamas konkursų rezultatų skirsnyje.

   2013-06-20 Kviečiame vadovus teikti paraiškas
  2014 m. rudens semestro tyrimams.
  Iki 2013 m. rugpjūčio 15 d.

   2013-06-20 Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas studentų moksliniams tyrimams laisvu nuo studijų metu 2013 metų rudens semestre finansuoti.


  Prašymą dalyvauti konkurse teikia pretendentai į mokslinių tyrimų vadovus kartu su institucija ir pasirinktu studentu. Dalyvauti konkurse gali Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tyrėjai ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų nuolatinės studijų formos 1–4 bakalauratūros kursų ir 1–2 magistrantūros kurso studentai, kurių paskutiniųjų dviejų semestrų visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis yra lygus arba didesnis nei 8,0.


  Paraiškos teikiamos tik elektroniškai adresu http://studentai.lmt.lt. Paraiškos priimamos iki 2013 m. rugpjūčio 15 d. (įskaitytinai).


  Pretendentas į vadovus gali teikti ne daugiau kaip dvi paraiškas mokslinių tyrimų vietoms. Studentas gali dalyvauti konkurse tik su vienu vadovu.

  Studentų moksliniai tyrimai turi trukti 4 mėnesius. Institucijai bus skiriama: fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srities tyrimams iki 2 500 litų, humanitarinių, socialinių mokslų ir menų srities tyrimams iki 1 000 litų subsidija tyrimų vietos sukūrimo ir mokslinių tyrimų infrastruktūros parengimo išlaidoms padengti.

  Studentui tyrimų metu 4 mėnesių trukmės moksliniam darbui bus skiriama 2080 litų stipendija.

  Prieš pildant paraišką rekomenduojame susipažinti su Reikalavimais studentų moksliniams tyrimams laisvu nuo studijų metu ir Patarimais paraiškos formai pildyti. Juos rasite skyrelyje „Dokumentai“.

   2013-02-04 2013 metų pavasario semestro studentų mokslinių tyrimų finansuotinų vietų sąrašas skelbiamas konkursų rezultatų skirsnyje

   2012-11-29 Studentų moksliniai tyrimai laisvu nuo studijų metu – paramos rūšis, teikianti galimybę I ir II studijų pakopos studentams vykdyti mokslinius tyrimus mokslo ir studijų institucijoje laisvu nuo akademinių užsiėmimų metu.

   2013-01-08 Jau paskelbtos ataskaitų formos ir jų teikimo tvarka studentams, atliekantiems mokslinius tyrimus 2012 m. rudens semestro metu. Jas galite rasti šios veiklos skyrelyje „Dokumentai“. Primename, kad ataskaitą, pasirašytą darbo vadovo, privaloma pateikti per 14 d. nuo tyrimų pabaigos.

    2012-12-11 Paraiškos priimamos iki 2013 m. sausio 8 d.

Informacija teikiama tel. (8 5) 212 4933; el. paštu info@lmt.lt

Projektas finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo VP1-3.1-ŠMM-01-V priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“.