Projektas „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“

 

 

Pagrindinis puslapis

Studentų mokslinė praktika

I ir II studijų pakopos studentų moksliniai tyrimai vasaros metu
Aktuali informacija

ARCHYVAS

   2014-06-13 Patvirtintų studentų mokslinės praktikos
  2014 m. vasarą vietų sąrašas skelbiamas
  skirsnyje „Konkursų rezultatai“

   2014-05-06 Kviečiame vadovus nurodyti vasaros praktikai pasirinktus studentus.
  Iki gegužės 20 d.

   2014-05-06 Mieli studentai, dažnai tikrinkite „Mano žinučių“ punktą. Praktikos vadovas, perskaitęs Jūsų motyvacinį laišką, gali Jums užduoti papildomų klausimų.

   2014-04-18 Lietuvos mokslo taryba kviečia studentus teikti paraiškas mokslinei praktikai 2014 metų vasarą atlikti institucijų pasiūlytose praktikos vietose. Paraiškos priimamos iki 2014 m. gegužės 5 d. 16 val.

  Studentų mokslinė praktika vasaros metu skirta 2 mėnesių studentų moksliniams tyrimams institucijų pasiūlytose praktikos vietose atlikti. Moksliniam darbui studentui skiriama 1040 Lt/mėn. stipendija, o institucijai – iki 2500 Lt parama.

  Užsienio aukštųjų mokyklų studentams ir daliai iš kitų Lietuvos miestų* atvykstančių studentų kompensuojamos visos išlaidos, reikalingos apgyvendinimui ir kelionei į ir iš praktikos vietos, arba suteikiama dalinė parama.

  Bendras mokslinės praktikos vietų skaičius yra 212 humanitarinių, socialinių mokslų ir menų bei fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srityse.


  Paraiškas gali teikti I ir II studijų pakopų (1–3 bakalauro ir 1 magistro studijų kursų) Lietuvos aukštųjų mokyklų ir kitose ES šalyse studijuojantys studentai, kurie pageidauja vasaros metu vykdyti mokslinius tyrimus Lietuvos aukštosiose mokyklose, valstybės mokslo institutuose ar verslo įmonėse. Taip pat lietuviai, studijuojantys už ES ribų.

  Rekomenduojama, kad studentas atliktų praktiką ne savo aukštojoje mokykloje. Pretenduoti atlikti praktiką pasiūlytose vietose gali studentai, kurių 2013 m. rudens semestro pažymių svertinis vidurkis lygus arba didesnis nei 8**.


  Studentų paraiškos į siūlomas mokslinės praktikos vietas teikiamos tik elektroniniu būdu adresu http://studentai.lmt.lt. Paraiškos priimamos iki gegužės 5 dienos 16 val.

  Studentai gali teikti paraiškas vienai arba dviem mokslinės praktikos vietoms, kiekvienai jų pildydami atskirą paraišką.

  Gautos paraiškos perduodamos praktikos vietas siūlantiems vadovams ir jie pasirinks studentus, kuriems vadovaus vasaros mokslinės praktikos metu.

  Mokslinės praktikos vadovai pasirinktus studentus turės nurodyti elektroniniu būdu paraiškų teikimo sistemoje http://studentai.lmt.lt gegužės 6–20 d.


  Siūlomų praktikos vietų sąrašas skelbiamas projekto „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“ portale adresu http://studentai.lmt.lt.

  Prieš pildant paraišką rekomenduojame susipažinti su Reikalavimais studentų mokslinei praktikai ir Patarimais studentams paraiškos formai pildyti .

   2014-04-18 Kviečiame studentus teikti paraiškas!
  Iki 2014 m. gegužės 5 d. 16 val.

   2014-04-18 Detalus siūlomų praktikos vietų sąrašas matomas
  studentams prisijungus prie portalo.

   2014-03-04 Kviečiame vadovus teikti paraiškas!
  Iki kovo 25 d. 16 val.

   2014-03-04 Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas „Studentų mokslinės praktikos“, vyksiančios 2014 m. vasarą, vietoms sukurti. Paraiškos priimamos iki 2014 m. kovo 25 d. 16 val.

  Paramos paskirtis
  Pirmosios ir antrosios pakopų studentų mokslinės praktikos tikslas – paskatinti studentus kuo anksčiau įsitraukti į aukštųjų mokyklų, mokslo institutų ar verslo įmonių vykdomus mokslinius tyrimus.

  Vasaros praktikos laikotarpiu 2 mėnesių trukmės moksliniam darbui studentui skiriama 2080 Lt stipendija, o institucijai – iki 2500 Lt parama praktikos vietai sukurti ir mokslinių tyrimų infrastruktūrai parengti bei išlaidoms už praktikos vadovo paslaugas padengti.

  Bendras mokslinės praktikos vietų skaičius yra 212.

  Galimi pareiškėjai
  Paraiškas gali teikti pretendentai į praktikos vadovus kartu su institucija. Dalyvauti konkurse gali aukštųjų mokyklų, mokslo institutų ir verslo įmonių tyrėjai.

  Praktikos vietų konkursas vyksta atskirai: HSM ir FBTŽ mokslų sričių patyrusių ir jaunųjų tyrėjų grupėse, taip pat – praktikos vietų užsienio aukštųjų mokyklų studentams grupėje.

  Paraiškų teikimo tvarka
  Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu adresu http://studentai.lmt.lt. Paraiškos priimamos iki kovo 25 dienos 16 val.

  Pretendentas į vadovus(-es) gali teikti paraišką vienai arba dviems skirtingoms mokslinės praktikos temoms.

  Paraiškų rengimo nuostatos
  Užsienio aukštųjų mokyklų studentai – tai kitų ES šalių studentai, kurie pageidauja vasaros metu vykdyti mokslinius tyrimus Lietuvos aukštosiose mokyklose, mokslo institutuose ir verslo įmonėse. Taip pat lietuviai, studijuojantys už ES ribų.
  Jaunieji tyrėjai – tai ne vyresni kaip 40 metų: doktorantai ar asmenys, turintys mokslų daktaro laipsnį, kuriems nuo daktaro laipsnio suteikimo yra praėję ne daugiau kaip 5 metai.
  Vadovai, pageidaujantys dalyvauti jaunųjų tyrėjų siūlomų temų konkurse, turi pažymėti tokį pageidavimą pildydami paraiškos anketą.
  Pasibaigus konkursui, į atrinktas vadovų siūlomas vietas bus kviečiami pretenduoti studentai. Planuojama, kad studentų, norinčių dalyvauti mokslinėje praktikoje, konkursas prasidės balandžio mėnesio viduryje.

  Papildoma informacija
  Prieš pildant paraišką rekomenduojame susipažinti su Reikalavimais studentų mokslinei praktikai ir Patarimais paraiškos formai pildyti. Konkurso dokumentai skelbiami projekto tinklalapyje http://studentai.lmt.lt/.

  Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 5 261 36 09; 8 614 04406 ir e. p. smpraktika@lmt.lt.

   2013-05-23 Mieli studentai, iki birželio 6 d. LMT peržiūrės vadovų pasirinkimus ir patvirtins praktikos vietas.

  Jei Jūsų praktikos vieta bus patvirtinta, prisijungę prie portalo ją išvysite ties paskyros punktu „Patvirtinta praktikos vieta“

   2013-05-09 Kviečiame vadovus nurodyti vasaros praktikai pasirinktus studentus.
  Iki gegužės 23 d. 16 val.

   2013-04-23 Mieli studentai, pateikę paraišką praktikos vietai užimti, dažnai tikrinkite „Mano žinučių“ punktą. Praktikos vadovas, perskaitęs Jūsų motyvacinį laišką, gali Jums užduoti papildomų klausimų.

   2013-05-07 Mieli studentai, paraiškoje turite pateikti tikslius pažymius, jei pažymiai paraiškoje nesutaps su nurodytais aukštosios mokyklos išduotoje pažymoje (ją reikės pateikti sutarties pasirašymo metu), vasaros praktikoje dalyvauti negalėsite

   2013-05-07 Prisijungę prie portalo studentai „Siūlomų temų“ sąraše jau gali matyti pretendentų į kiekvieną praktikos vietą skaičių

   2013-04-23 Lietuvos mokslo taryba kviečia studentus teikti paraiškas mokslinei praktikai 2013 metų vasarą atlikti institucijų pasiūlytose praktikos vietose. Paraiškos priimamos iki 2013 m. gegužės 9 d. 16 val.

  Bendras mokslinės praktikos vietų skaičius yra 213 humanitarinių, socialinių mokslų ir menų bei fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srityse.

  Paraiškas gali teikti I ir II studijų pakopų (1–3 bakalauro ir 1 magistro studijų kursų) Lietuvos aukštųjų mokyklų ir kitose ES šalyse studijuojantys studentai, kurie pageidauja vasaros metu vykdyti mokslinius tyrimus Lietuvos aukštosiose mokyklose, valstybės mokslo institutuose ar verslo įmonėse. Taip pat lietuviai, studijuojantys už ES ribų.

  Rekomenduojama, kad studentas atliktų praktiką ne savo aukštojoje mokykloje. Pretenduoti atlikti praktiką pasiūlytose vietose gali studentai, kurių dviejų paskutinių semestrų pažymių vidurkis lygus arba didesnis nei 8.

  Studentų paraiškos į siūlomas mokslinės praktikos vietas teikiamos tik elektroniškai adresu http://studentai.lmt.lt. Paraiškos priimamos iki gegužės 9 dienos 16 val.

  Studentai gali teikti paraiškas vienai arba dviem mokslinės praktikos vietoms, kiekvienai jų pildydami atskirą paraišką.

  Gautos paraiškos perduodamos praktikos vietas siūlantiems vadovams ir jie pasirinks studentus, kuriems vadovaus vasaros mokslinės praktikos metu.

  Mokslinės praktikos vadovai pasirinktus studentus turės nurodyti elektroniniu būdu paraiškų teikimo sistemoje http://studentai.lmt.lt gegužės 9–23 d.

  Siūlomų praktikos vietų sąrašas skelbiamas projekto „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“ portale http://studentai.lmt.lt. Detalus siūlomų praktikos vietų sąrašas matomas studentams prisijungus prie portalo (suvedus vartotojo vardą ir slaptažodį).

  Prieš pildant paraišką rekomenduojame susipažinti su Reikalavimais studentų mokslinei praktikai ir Patarimais studentams paraiškos formai pildyti .

   2013-04-23 Kviečiame studentus teikti paraiškas! Iki 2013 m. gegužės 9 d. 16 val.

   2013-04-23 Detalus siūlomų praktikos vietų sąrašas matomas
  studentams prisijungus prie portalo.

    2013-03-04 Vadovų paraiškų teikimas pratęstas!

  Iki kovo 28 d. 16 val.

   2013-03-04 Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas „Studentų mokslinės praktikos“, vyksiančios 2013 m. vasarą, vietoms.

  Paraiškos priimamos iki 2013 m. kovo 25 dienos 16 val.

  Paraiškos teikiamos tik elektroniškai adresu http://studentai.lmt.lt.

  Paraiškas gali teikti pretendentai į praktikos vadovus kartu su institucija. Dalyvauti konkurse gali aukštųjų mokyklų, valstybės mokslo institutų ir verslo įmonių tyrėjai.

  Pretendentas į vadovus(-es) gali teikti paraišką vienai arba dviems skirtingoms mokslinės praktikos temoms.

  Praktikos vietų konkursas vyksta atskirai: HSM ir FBTŽ mokslų sričių patyrusių ir jaunųjų tyrėjų grupėse, taip pat – praktikos vietų užsienio aukštųjų mokyklų studentams grupėje.

  Vadovai, pageidaujantys dalyvauti jaunųjų tyrėjų siūlomų temų konkurse, turi pažymėti tokį pageidavimą pildydami paraiškos anketą.

  Prieš pildant paraišką rekomenduojame susipažinti su Reikalavimais studentų mokslinei praktikai ir Patarimais paraiškos formai pildyti. Juos rasite šios veiklos „Dokumentų“ skyrelyje.

  Pasibaigus konkursui, į atrinktas vadovų siūlomas vietas bus kviečiami pretenduoti studentai. Planuojama, kad studentų, norinčių dalyvauti mokslinėje praktikoje, konkursas prasidės antroje balandžio mėnesio pusėje.

   2012-11-29 Studentų mokslinė praktika vasaros atostogų mėnesiais – paramos rūšis, skirta I ir II studijų pakopos studentams (1–3 kursų bakalauro ir 1 kurso magistro studijų studentams) atlikti mokslinius tyrimus vadovaujant aukštos kvalifikacijos tyrėjams pagal individualią tyrimų programą.

  Vasaros praktikos laikotarpiu 2 mėnesių trukmės moksliniam darbui studentui skiriama 2080 Lt stipendija, o institucijai – iki 2500 Lt parama.

   2013-04-23 2013 metų vasaros studentų mokslinės praktikos finansuotinų vietų sąrašas skelbiamas konkursų rezultatų skirsnyje.

Informacija teikiama tel. (8 5) 212 4933; el. paštu info@lmt.lt

Projektas finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo VP1-3.1-ŠMM-01-V priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“.