Projektas „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“

 

 

Pagrindinis puslapis

Doktorantų stažuotės

III studijų pakopos studentų stažuotės į užsienio mokslo centrus
Aktuali informacija

ARCHYVAS

   2013-12-20 Kviečiame teikti paraiškas
  Iki birželio 12 d. 15 val.

   2013-12-20 2014 metais paraiškos priimamos nuolatos, jų svarstymai numatyti 2 kartus per metus. Paraiškų pateikimo datos 2014 m. sesijoms:
  I paraiškų svarstymo sesijai paraiškos priimamos iki sausio 30 d., 15 val.
  II sesijai – iki birželio 12 d. 15 val.

  PASTABA: visos 2014 m. doktorantų stažuotės užsienio mokslo centruose turi baigtis iki 2014 m. lapkričio 30 d.

   2013-01-18 2013 metais paraiškos priimamos nuolatos, jų svarstymai numatyti 4 kartus per metus. Paraiškų pateikimo datos 2013 m. sesijoms:
  I paraiškų svarstymo sesijai paraiškos priimamos iki vasario 18 d., 15 val.
  II sesijai – iki balandžio 18 d. 15 val.
  III sesijai – iki birželio 18 d. 15 val.
  IV sesijai – iki rugpjūčio 19 d. 15 val.

  PASTABA: visos 2013 m. doktorantų stažuotės užsienio mokslo centruose turi baigtis iki 2013 m. lapkričio 30 d.

   2013-01-18 Lietuvos mokslo taryba paskelbė 2013 metų kvietimą teikti paraiškas dėl paramos doktorantų stažuotėms užsienio mokslo centruose. Siūlome susipažinti su „Doktorantų stažuočių administravimo ir doktorantų atrankos metodika“ ir „Paraiškų teikimo atmintine“ (skyrelyje „Dokumentai“).

Informacija teikiama tel. (8 5) 212 4933; el. paštu info@lmt.lt

Projektas finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo VP1-3.1-ŠMM-01-V priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“.